StichtingNUW.nl

www.stichtingnuw.nl steunt weeskinderen in Oeganda. Arthur maakte 13 jaar lang pro deo voor de stichting de website evenals de brochures en nieuwsbrieven. Je kan de stichting steunen. 97% van de giften komt rechtstreeks bij AIDS-weeskinderen terechts. Je kan je bijdrage storten naar: giro 5527019 t.n.v. Nederands Ugandees Wezenproject bekijk online